Yatırım Yaptığımız Girişimci Profili

DiveAktif bir
teknoloji yatırımcısı olarak, sık sık, ileride başarılı bir girişimci olmak
için nasıl bir yol izlenmesinin daha iyi olacağı konusunda sorular
alıyorum.  Tabii girişimcilikte tek bir
doğru yol ya da yöntem yok.  Ancak bu
konuya veri tabanlı bir yaklaşım getirebilmek için, bugüne kadar yatırım
yaptığımız 14 şirketin kurucularının, biz yatırım yaptığımız noktaya kadar
nasıl bir yol izlediklerine bakmak istedim. 
Ortaya şöyle bir resim çıktı:

Biz yatırım
yaptığımız noktada, kurucuların ortalama yaşı 32ymis.  En genci 23 en yaşlısı 39 yaşındaymış.  Yine ayni noktada, ortalama iş tecrübeleri
7.7 yılmış.  Yaş ve tecrübe verilerinin
bana düşündürdüğü, yatırım yaptığımız girişim hikayelerinin, kurucuların
geçmiş tecrübelerinde gördükleri eksik ya da sorunlara cevap olarak
geliştirdikleri çözümler olduğu.

Kurucuların
%63ünün eğitimi teknik/mühendislik alanlarında, ve %54’ü en az bir derecesini
ülkesi dışında almış. Tabii bizim sadece teknoloji alanında yatırım yaptığımızı
düşünürseniz şaşırtıcı değil. 
Kuruculardan yarısının en az bir lisansüstü derecesi var ve %42’si MBA
derecesine sahip.

Son olarak, en sık
gördüğümüz okul Boğaziçi Üniversitesi.  Yatırım
yaptığımız şirketlerin kurucularının %21’i Boğaziçi mezunu. Gördüğümüz diğer
okullar da, ITÜ, Stanford gibi, akademik olarak çok güçlü okullar.

Bu kısa analizde karşımıza
en net çıkan resim, yatırım kararı verirken, girişimcilerde, istikrarlı
bir başarı tablosu görmek istediğimiz oldu. 
Girişimciliğe giden yol tek değil, ama yola çıkan kurucuların,
geçmişlerinde önlerine koydukları hedeflere ulaşmayı becermiş olmaları,
yatırım kararında önemli bir faktör oluyor sanırım.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s